Assistència sanitària

Inicio / Assistència sanitària

El 2022 es van registrar 503.584 processos

Repartits entre contingències professionals (AT&EP) i comunes (CC), un 28,22% més de processos que l’any 2021

Prestem assistència sanitària al nostre col·lectiu protegit amb l’objectiu que puguin reincorporar-se als seus llocs de treball en condicions òptimes. Tot això mitjançant la col·laboració i coordinació amb altres organitzacions de l’entorn sociosanitari i amb la formació contínua dels seus professionals.

L’indicador més rellevant que mesura el nostre nivell d’assistència sanitària és el nombre de processos nous que s’obren cada any, diferenciant-lo segons el tipus de contingència (Contingència Professional o Contingència Comuna), ja que les mútues tenen diferents atribucions legals per a l’atenció de cadascuna de les possibles contingències.

A Umivale Activa realitzem un esforç important per aconseguir la millor salut laboral possible, oferint:

  • Assistència immediata, des del moment de l’accident, en el centre sanitari més proper.
  • Seguiment personalitzat per un únic professional mèdic, que coordina totes les gestions sanitàries i vetlla perquè el tractament sigui el més adequat i eficaç.
  • Assistència completa i integral.

Processos per accidents de treball o malalties professionals

Processos per accidents de treball o malalties professionals

0

||divi||400

Amb baixa

Amb baixa

0

||divi||400

Sense baixa

Sense baixa

0

||divi||400

Processos d'incapacitat temporal per COVID-19

A més de:

0

||divi||400

Contingències Comunes (CC)

Mentre que en les contingències professionals el nostre abast és total i integral, la nostra capacitat d’actuació en matèria de contingències comunes es veu limitada per la realitat legislativa i normativa vigent

Processos

Processos

0

||divi||400

Actuacions del nostre personal sanitari

Actuacions del nostre personal sanitari

0

||divi||400

No obstant això, continuem acostant els nostres serveis als pacients realitzant seguiments mèdics de les persones treballadores afectades per incapacitat temporal per a la seva millor i més ràpida recuperació.

A Umivale Activa realitzem un esforç important per aconseguir la millor salut laboral possible oferint:

  • Assessorament telefònic durant la baixa i actuació mèdica per personal qualificat.
  • Avançament, si és el cas, de proves diagnòstiques, intervencions quirúrgiques, rehabilitació i consultes amb especialistes.
  • Suport psicològic especialment en situacions relacionades amb l’estrès, trastorns d’ansietat i depressions.

L’índex d’incidència total (nombre de baixes per cada 1.000 persones treballadores protegides en tots els règims per contingències comunes) va créixer fins a situar-se en el 31,33%.

L’activitat assistencial d’Umivale Activa en matèria de contingència comuna continua encaminada a reforçar l’avaluació precoç de la capacitació laboral i l’avançament de proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques com a principals eines per aconseguir la més pronta curació possible dels pacients protegits.

Actuacions d’Umivale Activa

Actuacions destinades a avançar tractaments

Actuacions destinades a avançar tractaments

0

||divi||400

Sessions de fisioteràpia

Sessions de fisioteràpia

0

||divi||400

Consultes mèdiques

Consultes mèdiques

0

||divi||400

Intervencions quirúrgiques

Intervencions quirúrgiques

0

||divi||400

Consultes de psicologia/psiquiatria

Consultes de psicologia/psiquiatria

0

||divi||400

Proves i tractaments complementaris

Proves i tractaments complementaris

0

||divi||400

Altres actuacions de seguiment

Altres actuacions de seguiment

0

||divi||400

Consultes mèdiques

Consultes mèdiques

0

||divi||400

Proves complementàries

Proves complementàries

0

||divi||400

Actuacions telefòniques

Actuacions telefòniques

0

||divi||400

Consultes mèdiques

Consultes mèdiques

0

||divi||400

Què he de fer en cas d’accident o malaltia professional?