Mutualistes i col·lectius protegits

Inicio / Mutualistes i col·lectius protegits.

Protegim més de 1.523.000 persones treballadores, de les quals 215.800 són autònoms/es

Gestionem la salut laboral de més de 107.200 empreses

Quan ens referim als nostres mutualistes, englobem tant a les empreses en general i els seus empleats com a les persones treballadores per compte propi adherides.

A Umivale Activa protegim a 1.523.646 persones treballadores (DNI’s diferents), 1.520.142 en contingències professionals (AT&EP), 1.246.991 en contingències comunes (CC).

El 2022 ha estat un any de creixement net de la nostra població protegida, un 8,10% més respecte a 2019.

A 31 de desembre de 2022, el nombre total d’empreses associades en AT&EP va ascendir a 107.223 (CIF’s).

Les empreses amb major representació a la cartera d’Umivale Activa són les de gestió de serveis i, dins d’aquestes, en activitats de comerç, hostaleria i les activitats professionals, científiques i tècniques.

Distribució de persones treballadores

protegides per contingència

Percentatge d'empreses

per mida

Percentatge de població protegida

percentatge segons la mida de l'empresa

Prevenció i salut

La prevenció és un dels serveis que ofereix Umivale Activa per optimitzar la salut de les nostres empreses mutualistes

Ajudant així a reduir al màxim els accidents de treball i les malalties professionals de les empreses associades i autònoms adherits, duent a terme nombroses accions relacionades amb la promoció de la cultura de la prevenció a la societat, aportant valor com a proveïdor de salut laboral. Durant l’any 2022 hem continuat desenvolupant actuacions prioritzant les empreses amb major sinistralitat.

Prevenció

En matèria de prevenció, les activitats d’Umivale Activa estan orientades a la divulgació, educació i sensibilització en la prevenció d’accidents laborals i malalties professionals. Volem ajudar les nostres empreses a convertir-se en organitzacions segures i saludables. Per a això, hem creat el Programa Empresa Sana, a través del qual posem a la seva disposició una àmplia varietat d’eines i materials per donar-los suport en el desenvolupament de campanyes de sensibilització.

Prevención

Promoció de la salut

Una part important dels nostres esforços es dedica a promoure la promoció de la salut i al desenvolupament d’estudis R+D+i, amb l’objectiu de crear entorns de treball saludables, investigar les mesures preventives més eficaces i les millors estratègies per facilitar un canvi cultural en les empreses. Per això, en aquest apartat, us oferim eines enfocades a fomentar la vida saludable i al cuidat de la salut.

Promoción de la salud