Gestió econòmica i prestacions

Inicio / Gestió econòmica i prestacions

Tanquem 2022 amb 1.437’99 milions d’euros d’ingressos integrats

D’aquestos, 1.309’97 milions d’euros en cotitzacions ordinàries, 175’60 milions d’euros més respecte a l’exercici anterior

El 2022 el resultat positiu ha estat de 54’54 milions d’euros, un 72% més respecte a l’exercici anterior.

369’66 milions d’euros al fons de reserves, dels quals Umivale Activa aportarà a les arques públiques de la Seguretat Social 90’50 milions d’euros.

  Milions d'euros en prestacions econòmiques

  Milions d'euros en prestacions econòmiques

  0

  '18

  ||divi||400

  Euros en ajudes d'assistència social a un total de 67 beneficiaris

  Euros en ajudes d'assistència social a un total de 67 beneficiaris

  0

  ||divi||400

  Prestacions econòmiques encomanades

  Juntament amb l’assistència sanitària i rehabilitadora, una de les principals activitats d’Umivale Activa, com a mutualitat col·laboradora amb la Seguretat Social, és la gestió de prestacions econòmiques encomanades respecte de la nostra població protegida.

  Es refereixen, entre altres, a la Incapacitat, Mort o Supervivència (IMS), Ajudes d’assistència social (CPE), Llicència de Risc durant l’Embaràs o la Lactància Natural (LREoL), Cura de menors amb malalties greus (CUME), per Incapacitat Temporal (IT) i Cessament d’Activitat de persones treballadores autònomes (CATA).

  El 2022 s’ha produït una reducció en l’import de prestacions econòmiques abonades a causa de la disminució de prestacions abonades relatives a la COVID-19, no obstant això, s’han incrementat les altres, concentrant la incapacitat temporal per contingència comuna la major part de l’import econòmic assumit.

  Prestaciones económicas encomendadas
  Conoce las prestaciones que se tramitan en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social

  Coneix les prestacions que es tramiten a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

  Ajudes socials gestionades per la Comissió de Prestacions Especials

  Les ajudes socials gestionades per la Comissió de Prestacions Especials es concedeixen de manera potestativa. Suposen un recurs al qual poden acudir les persones protegides i els seus familiars per atendre estats o situacions especials de necessitat que es derivin d’un accident de treball o malalties professionals i que no estiguin previstes en les prestacions reglamentàries de la Seguretat Social.

  Comisión de prestaciones especiales

  Ajudes socials després d’un accident de treball o una malaltia professional