Equip humà

Inicio / Equip humà

Umivale Activa va tancar l’any amb una plantilla de 1.587 professionals

El 97,23% de la nostra plantilla té contracte indefinit, i més del 60% són dones

Hem finalitzat el 2022 amb una ràtio del 3,75% d’absències per motius de salut (global any) de la nostra plantilla

Professionals sanitaris56,5%
Personal mèdic, d'infermeria, fisioteràpia i auxiliars
Organització Territorial18.1%
Personal administratiu, gestors de salut i directors/directores territorials
Resta23,7%
Desenvolupament de persones, control de gestió, serveis generals, administració, atenció al client, informàtica, administració sanitària, assessorament jurídic i direcció
Prevenció1,7%
Personal tècnic de Prevenció de Riscos Laborals

Distribució de la plantilla

Per àrea d'activitat

Pla de formació

Com cada any, destinem importants esforços i recursos al nostre Pla de Formació amb l’objectiu principal de continuar potenciant les habilitats i capacitats dels nostres professionals, convençuts que apostar pel desenvolupament professional és el millor camí per aconseguir la seva total implicació en el projecte. Cal destacar la posada a disposició de tots els treballadors de la mútua del campus virtual, que ens ha permès facilitar l’accés i la impartició de la formació d’una manera àgil i flexible.

Pel que fa a la formació dels treballadors de la mútua, el 2022 es van realitzar un total de 50.364 hores formatives, que inclouen la formació troncal amb 15.658 hores i la formació específica amb 34.707 hores. Cal destacar que el 84,87% de les hores es van impartir amb mitjans interns. El 2022 la mitjana d’hores/anys de formació va ser de 31,76 hores per cada treballador, totalitzant en l’any 6.808 alumnes.

Hores de formació

Hores de formació

+

0

||divi||400

Hores/persones

%

Formació específica del lloc de treball

Alumnat format

Alumnat format

0

||divi||400

%

Grau de satisfacció global

%

Formació en línia mixta