Carta del Director General

Inicio / Carta del director general
Presidenta Ana Benavides Pizarro

Héctor Blasco García

Director General d’Umivale Activa

Estimades lectores i lectors,
Un any més tinc el plaer de dirigir-me a vostès per, a més dels resultats econòmics que bé ha presentat la presidenta, oferir-los els nostres èxits obtinguts en matèria de sostenibilitat en l’exercici 2022.

La salut de les persones i la sostenibilitat econòmica del sistema de protecció social i sanitària dels treballadors i les treballadores sempre han estat l’eix central de la nostra activitat.

En l’actualitat, la nostra mútua és referent del sector en eficiència i la quarta en ràtio de productivitat. Resultats que no són casuals sinó fruit d’anys de treball.

Em complau afirmar que les nostres estratègies i plans van encaminats a créixer de manera sostenible.

Així, el compromís d’Umivale Activa pel desenvolupament sostenible es projecta cap al futur en el nostre primer Pla Estratègic. Una guia per als exercicis 2022 al 2024.

Un primer Pla Estratègic que busca continuar amb la senda marcada per anys de treball com Umivale en el nostre esforç amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la seva inclusió en la nostra estratègia, cultura i activitats.

La nostra mútua és un referent del sector en eficiència i la quarta en ràtio de productivitat. Uns resultats que no són casuals, sinó fruit d’anys de treball.

Es important destacar que aquest pla d’acció compta amb la sostenibilitat com un dels seus pilars.

Perquè entenem la Responsabilitat Social més enllà de les nostres obligacions legals, com un compromís voluntari i responsable integrat en la nostra cultura d’empresa. El respecte als drets humans, laborals i socials, el nostre compromís amb el medi ambient i la lluita contra la corrupció, l’ètica i la bona governança formen part del nostre Codi Ètic i codis de conducta que adopten com a propis tots els treballadors de la mútua.

Amb aquest informe reiterem a més el compromís de la mútua amb els nostres grups d’interès, empreses mutualistes, despatxos col·laboradors i amb la societat en general. I ho fem seguint les pautes del Global Reporting Initiative (GRI), organització que impulsa l’elaboració d’informes de sostenibilitat i del qual seguim el marc, que es pot identificar en aquestes pàgines.

Entre les accions que voldria destacar d’aquest exercici, al 2022 hem continuat desenvolupant el primer pla estratègic d’infraestructures que estem portant a terme a la nostra xarxa de centres, optimitzant recursos sempre amb el focus posat en l’accessibilitat, com no podia ser d’una altra manera.

Això sumat a l’esforç que estem realitzant en la digitalització per fer la nostra mútua més accessible i propera a tots els nostres mutualistes.

També al 2022 hem estat nomenats una vegada més ambaixadors de l’Excel·lència Europea i vam ser la primera organització a rebre el Segell EFQM 700. “Resultat de la persistència en impulsar la gestió excel·lent, innovadora i sostenible, que converteix Umivale Activa en un exemple de perseverança i resiliència per a altres organitzacions del seu sector”, com va destacar en la nostra Assemblea General el director general del Club Excel·lència en Gestió.

Les nostres estratègies i plans van encaminats a créixer de manera sostenible.

En el marc del sistema de gestió ambiental, al 2022 seguim amb el nostre esforç en reduir els nostres consums d’energia, aigua i residus perillosos per aconseguir generar impactes positius sobre el medi ambient i sobre l’economia. Per exemple, hem aconseguit reduir el consum de plàstic en un 2% respecte a l’any anterior i un 48,7% respecte al 2019.

Totes aquestes accions i moltes més que desenvolupem al llarg d’aquest informe no haurien estat possibles sense el compromís i l’esforç dels nostres professionals i sense la confiança dels nostres mutualistes.

Gràcies per seguir sumant i permetre’ns continuar millorant per a vosaltres.

Un salud,

Héctor Blasco García
Director General d’Umivale Activa