Carta de la Presidenta

Inicio / Carta de la Presidenta
Presidenta Ana Benavides Pizarro

Ana Benavides Pizarro

Presidenta d’Umivale Activa

Estimats mutualistes, És un honor presentar aquest Informe Anual de Govern Corporatiu i Sostenibilitat, el primer d’Umivale Activa, que resumeix la nostra gestió i assoliments al 2022, any de la integració d’Activa Mutua 2008 i Umivale.

Òbviament, el 2022 ha estat un exercici il·lusionant i, alhora, molt complex, ja que hem concentrat la unificació de processos, mètodes i aplicacions.

Un any intens contextualitzat en un entorn internacional molt tensionat per la invasió russa d’Ucraïna, que ha desenfocat totes les previsions econòmiques a mitjà o llarg termini.

La cara positiva de l’any ha estat que, malgrat l’entorn internacional, l’economia espanyola i l’ocupació han augmentat, millorant les previsions de tots els organismes nacionals i internacionals, amb un creixement del PIB del +5,5%, auspiciat per la recuperació del turisme, les exportacions i el consum, tot i la desacceleració experimentada en l’últim trimestre.

L’absentisme laboral, de manera sorprenent, ha continuat creixent molt per sobre de l’economia i de l’ocupació, convertint el 2022 en el pitjor any de la història d’Espanya, lastrant greument la sostenibilitat de les nostres empreses i de la nostra economia.

La pitjor part, a més del encariment dels preus de l’energia i de les matèries primeres, que ha portat la inflació a cotes no vistes en dècades, ha seguit sent l’evolució pèssima de l’absentisme, fent una vegada més certa la màxima que quan millor va l’economia espanyola, pitjor evoluciona la salut dels seus treballadors: A Espanya, per IT al 2022 hem perdut el 5,30% de les hores pactades, +28,65% vs. 2019 i +96,11% vs. 2013, i això, malgrat obviar tots els dies no treballats, però sí subsidiats, per altres prestacions (per riscos durant l’embaràs o la lactància natural, per maternitat o paternitat, o per cuidat d’infants malalts). En resum, l’absentisme laboral, de manera sorprenent, ha seguit creixent molt per sobre de l’economia i de l’ocupació, convertint el 2022 en el pitjor any de la història d’Espanya, lastrant greument la sostenibilitat de les nostres empreses i de la nostra economia.

Potser, com afirmen alguns especialistes, l’absentisme a Espanya no sigui major que el d’altres grans països europeus, però això és oblidar que el nostre país no només competeix amb ells: aquest nivell d’absentisme és un llast per a la nostra economia en un entorn de globalització mundial, que posa en perill la sostenibilitat del nostre Sistema de Seguretat Social, raó per la qual creiem que ha de ser una qüestió d’Estat que els agents socials implicats en la gestió i defensa del nostre model de benestar treballem junts per aconseguir un bon ús dels recursos, erradicant conductes insolidàries.

En aquest objectiu comú, les Mutues Col·laboradores, a més de seguir facilitant a la població treballadora tots els nostres mitjans sanitaris, podríem coadyuvar a alleujar la actual sobrecàrrega assistencial i administrativa del sistema nacional de salut, en pro de reduir les actuals ràtios d’absències laborals.

Les dades de qualitat, activitat i econòmiques confirmen la solidesa d’aquesta nova singladura, on protegim més de 1.523.646 persones, gestionant ingressos integrats superiors a 1.437,99 milions d’euros i amb un resultat de 54,54 milions d’euros.

A més, sent aquest un fenomen multifactorial, a Umivale Activa en el 2022 vam decidir crear una potent base de dades, a nivell estatal, de les absències, que ens permeti estudiar i objectivar les causes i dissenyar estratègies per a la millor prevenció, protecció i promoció de la salut.

Finalment, i ja entrant en els resultats d’Umivale Activa al 2022, les dades de qualitat, activitat i econòmiques confirmen la solidesa d’aquesta nova singladura, on protegim més de 1.523.646 persones, gestionant ingressos integrats superiors a 1.437,99 milions d’euros i amb un resultat de 54,54 milions d’euros.

Malgrat que el nostre sector segueix patint importants obstacles (inseguretat jurídica, bloqueig de carreres professionals, amb especial hàndicap en el nostre personal sanitari, que dispara la rotació, insuficiència financera endèmica en ITCC,…), amb la clientorientació com a brúixola, a través del compromís de tot el nostre equip, i amb el suport de la Junta Directiva que tinc el plaer de presidir, a Umivale Activa hem treballat en la recerca de l’excel·lència en la prestació de la nostra funció social: optimitzar la salut de la nostra població protegida i gestionar de forma ràpida i justa la resta de prestacions encomanades.

Refrendat aquest esperit, al 2022 el Club d’Excel·lència en Gestió ens ha nomenat, de nou, Am-baixadors de l’Excel·lència Europea, amb la satisfacció de ser una de les tres primeres entitats en obtenir a Espanya el Segell EFQM 700.

Us convido a analitzar amb deteniment l’Informe de Govern Corporatiu i Sostenibilitat Umivale Activa 2022 i quedo a la vostra disposició davant de qualsevol suggeriment de millora o qüestió que desitgi enviar-me al meu correu electrònic presidencia@umivaleactiva.es.

Atentament,

Ana Benavides Pizarro

Presidenta d’Umivale Activa